Türkiye Cumhuriyeti

Hannover Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA KAYITLI OLAN YEMİNLİ TERCÜMANLAR LİSTESİ, 27.04.2017

Başkonsolosluğumuza kayıtlı olan Yeminli Tercümanlar listesi ekte takdim edilmektedir.

Noterlik Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, Başkonsolosluğumuzda kayıtlı tüm tercümanların anılan Kanunun 75.maddesi gereğince Başkonsolosluğumuza şahsen gelerek yemin etmesi gerekmektedir.

 Tercüman listesine yeniden kaydolmak istenmesi halinde ;

 *             Başkonsolosluğumuz görev bölgesindeki Mahkemelerden edinilen yeminli tercüman olarak tanındığınızı gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

*             Nüfus cüzdanınızın aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

*             Alman vatandaşlığına geçilmiş olması halinde Alman kimlik belgesinin aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

  •            Bir adet vesikalık fotoğraf,
  •            ve kullandığınız kaşeniz ile
    çalışma günleri içerisinde (8:30-12:00) Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de kullanılacak belgeler için

BİLGİ NOTU:

 -Tercüme edilmiş belgenin her sayfasında tercümanın kendisine ait  imza ve mührü bulunmalıdır.

 (çeviri üzerinde başkaca herhangi bir tercüme bürosuna ait kaşe, mühür vs. bulunmamalıdır.)

 -Tercümenin ’’Almanca aslına (veya fotokopisine) anlam bakımından uygunluğu onaylanır.’’

  şeklinde tercümenin sonunda açıklama olmalıdır.

 -Orijinal metinle yapılan çeviri, çeviri üste gelecek şekilde  birleştirilir ve  onaylanır.

-Tercüme en az iki nüsha düzenlenmelidir.Nüshalardan birine orijinal metin, diğerine ise

  metnin fotokopisi eklenmelidir.

 -Özellikle mahkeme (kesinleşmiş), noter  evrakı  orijinal ve ’’Apostille’’ şerhini taşımalıdır.

 (Niteliği itibarıyla tapu müdürlüklerinde yapılması gerekli işlemlerle ilgili olarak yabancı ülke noterleri tarafından

 düzenlenen belgelerin tercüme  tasdik işlemi yapılmamaktadır.)

 -Tercümelerde Türkçe yazı karakterleri kullanılmalıdır. (Ç, Ğ, Ş,  gibi)

-Adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerinde olabilecek değişiklikler ivedi olarak bildirilmelidir.

İlgili Dosyalar :

- Güncel TERCÜMAN Listesi-27.04.2017.docx