Türkiye Cumhuriyeti

Hannover Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

YURTDIŞINDA BULUNAN ÖZÜRLÜ YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK MUAFİYET İŞLEMLERİ İÇİN GETİRMELERİ GEREKEN BELGELER, 23.10.2013

1. SİZE VERİLEN SON YOKLAMA FORMUNUN ALT KISMINDAKİ DOKTORLA İMZALANIP İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN İKİ AYRI  DOKTOR TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA GETİRİLMESİ.

2 -   GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ÖZÜRÜN BULUNMASI HALİNDE ÖZÜRLÜ  KISIMLARI GÖSTEREN RESİMLER (RÖNTGEN FİLMİ VEYA CD, TAHLİL SONUÇLARI)                                        

 3 - HASTANEDEN ALINACAK SAĞLIK RAPORLARININ (ATTEST VON KRANKENHAUS) ASILLARI VE  2 ADET TÜRKÇE TERCÜMELERİ. (Düzenlenen rapor üzerinde en az iki doktorun imzası [Unterschrift] ve mühürü [Stempel] olacak) 

4 - NÜFUS CÜZDANINIZIN   ÖN VE ARKA SAYFALARININ İKİŞER ADET FOTOKOPİLERİ.

 5 - ALMAN VATANDAŞLIĞI BULUNANLARIN ALMAN KİMLİĞİNİN (AUSWEIS’ININ) ÖN VE ARKA SAYFALARININ İKİŞER ADET FOTOKOPİLERİ.

 6 - YENİ ÇEKİLMİŞ 4 ADET FOTOĞRAFINIZ.

7-  ÖZÜRLÜ KİMLİĞİ VE VASİ BELGESİ (BEHİNDERTAUSWEISS und BETREUERAUSWEISS)  2 ADET TÜRKÇEYE TERCÜMESİNİN GETİRİLMESİ.

 N  O  T : LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ.

  • SAĞLIK RAPORLARININ ORJİNAL, İMZALI VE DOKTOR TARAFINDAN

     ONAYLI OLMASI, RAPORU DÜZENLEYEN DOKTORUN İSMİNİN  RAPORDA  YER ALMASI GEREKMEKTEDİR.

  • ORJİNAL OLMAYAN İMZA VE MÜHÜRLERİN EKSİK OLMASI VEYA RAPORLARIN ONAYSIZ VE FOTOKOPİ OLMASI HALİNDE RAPORLAR KABUL EDİLMİYECEKTİR.
  • SAĞLIK RAPORLARININ TERCÜMELERİNİN YEMİNLİ TERCÜMANLAR TARAFINDA VE BÖLGEMİZDE KAYITLI,  BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA İMZA ÖRNEĞİ BULUNAN TERCÜMANLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

        T.C. HANNOVER BAŞKONSOLOSLUĞU
  
      An Der Christuskirche 3

          30167 H A N N O V E R

 

       TEL: Lütfen telefon ile bilgi almak için 14.00 – 16.30

                 Saatleri arasında arayınız.

                  (0511)  768 65 31     768 65 49

                   F A X: (0511) 768 65 650                                                                              

İlgili Dosyalar :

- ÖZÜRLÜ MUAFİYET BELGELERİ