YABANCI ÜLKE MAKAMLARINCA VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ TESCİLİ, 6.3.2020

YABANCI ÜLKE ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARINCA VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ (Boşanan eşlerin birlikte müracaatı ile)

Başvuru için randevuyu konsulat.hannover@mfa.gov.tr adresine E-posta göndererek talep etmeniz gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Aile kütüğüne tescili talep edilen orjinal Almanya Federal Cumhuriyeti Mahkeme Kararı (das orginale,begründete, rechtskräftige, Apostille versehene Scheidungsurteil) Mahkeme Kararı gerekçeli (begründet) olmalıdır. Mahkeme Kararında kesinleşme rechtskräftig) şerhi bulunmalıdır. Mahkeme Kararında’’Apostille’’ Tasdik Şerhi bulunmalıdır. Bu şekilde düzenlenmiş Mahkeme Kararının Başkonsolosluğumuzda kaydı bulunan yeminli bir tercümandan Türkçe tercümesi gerekmektedir. (1 asıl takım (orijinal mahkeme kararı ve tercümesi) ve 2 takım fotokopi (karar ve tercümesi) Kayıtlı Tercümanlar listesine www.konsolosluk.gov.tr veya buraya tıklayarak ulaşılabilir. Kısmi tercüme kabul edilmeyecektir.)

 2. T.C. Kimlik Kartı (Nüfus) veya pasaport, taraflardan biri yabancı ise, yabancı eşe ait kimlik kartı/ pasaportun aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi, yabancı eşe ait orijinal Uluslararası Doğum Belgesi (Formül A) (veya Apostille Tasdikli orijinal doğum belgesi ve noter tasdikli Türkçe tercümesi)

 3. T.C. vatandaşlığından çıkarak, Almanya vatandaşlığına geçilmiş ve Alman makamlarında isim, soyadı değişikliği yapılmış ise buna ilişkin belgelerin aslı ve Türkçe tercümesi,

 4. Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı boşanma tenfizi yetkisini içeren özel vekâletnamenin aslı (vekâletname Alman makamlarından (noter) düzenlenmiş ise Apostil Tasdik Şerhini taşımalıdır. Almanca düzenlenmiş vekâletnamenin Başkonsolosluğumuzda kaydı bulunan yeminli bir tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış ve Başkonsoloslukça tasdik edilmiş olması gerekmektedir.)(Eski eş vekil olamaz)

 5. Tanıtılması istenilen kararla ilgili Türk mahkemelerince daha önce verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı varsa, aslı veya fotokopisi.( Ayrıca daha önce T.C. Nüfus Müdürlüklerinde, Başkonsolosluklarda müracaat yapılmışsa bu müracaat sonuçlanmadan yeniden müracaat edilmemelidir.)

 6. Yarım kapaklı dosya (Ösenhefter A4, mit halber Vorderdeckel)

Evrakınızı eksiksiz hazırlayarak boşandığınız kişi ile birlikte gelmeniz işlemlerinizin çabuklaşmasını sağlayacaktır.

Harç Bedeli:

Tercüme tasdiki bedeli evrak başına 18 Avro ’dur. (Orijinal belge sunulmadığında beher sayfadan 18 € harç tahsil edilecektir.)

Posta ve dosyalama bedeli 28 Avro ‘dur.

Başkonsolosluğumuzda harçlar nakit olarak tahsil edilmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurular; tarafların bizzat veya kanuni temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla yapılır.

 • Taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilir. (Müracaatın birlikte yapılması işlemleri hızlandıracaktır) Tarafların birlikte başvurmamaları halinde her iki müracaat tarihi arasındaki süre doksan günü geçemez. Diğer eşin başvurusu alınamazsa, başvuru reddedilir.

 • Başvuru formu taraflarca veya vekillerince mutlaka yetkili memur önünde imzalanacaktır. Aynı anda birlikte müracaat edilmemesi halinde, taraflar farklı bir başvuru makamına başvuru yapamaz.

 • Ayrı ayrı müracaat eden ancak doksan günlük süre geçmiş olduğundan başvurusu reddedilen tarafların birlikte tekrar müracaat etmeleri halinde müracaatları kabul edilir. Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde başvuru esnasında tercüman bulundurulması gerekir.

 • Yabancı ülkede evlenilmiş ise evlenmenin nüfus kayıtlarında tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 • Boşanan eşlerin her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış ve boşanma, vatandaşlıktan çıktıktan sonra gerçekleşmiş ise; boşanmanın Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilmesi yeterlidir: Bu durumda Vatandaşlık bölümünde Olay Bildirimi yaptırılmalıdır.

 • Çok uyruklu vatandaşlarımızın uyruğu bulunduğu diğer ülke kimliği ile alınmış bulunan yabancı ülke adli veya İdari makamlarınca verilen kararlarda, tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunması ve aynı kişi olduğunun tespit edilmesi halinde işlemler sonuçlanır. Tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunmaması, aynı kişi olduğunun tespit edilememesi ve çok vatandaşlığın aile kütüklerine tescilinin yapılmamış olması halinde başvuru reddedilir. Evlilik içinde doğan çocukların doğum bildirimi henüz yapılmamışsa, bu müracaattan önce doğum bildiriminin yapılıp sonuçlanmış olması gerekmektedir.

 • Tanıtılması istenilen kararla ilgili Türk Mahkemelerinde halen devam eden bir dava bulunmaması veya tanımanın Türk Mahkemelerince evvelce reddedilmemiş olması gerekmektedir.

 • İstenen belgelerin Almancadan Türkçe ’ye yaptırılan tercümelerinin Başkonsolosluğumuzda onaylanabilmesi için, tercüme işinin Başkonsolosluğumuzda kaydı bulunan yeminli tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Tercüman listesine www.konsolosluk.gov.tr veya www.hannover.bk.mfa.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Müracaattan önce tasdik işlemlerinin yapılmış ve tamamlanmış olması önemle rica olunur. (Tasdik işlemi için randevu gerekmemektedir.)

 • Türkçe bilmeyenlerin (masrafı kendilerine ait olmak üzere) Başkonsolosluğumuzda kayıtlı yeminli tercüman ile müracaat etmeleri zorunludur. (Başkonsolosluk binasının yakınında da tercümanlar bulunmaktadır.)

 • Tarafların gerekli belgelerle, birlikte şahsen veya ayrı ayrı vekilleri (noter tasdikli, fotoğraflı, boşanma tenfizi yetkisini içeren özel vekâletname) aracılığı ile Türkiye’de İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri nezdinde de müracaat ederek işlem yapmaları ve sonuçlandırmaları mümkündür.

 • Durumunuz yukardaki şartlara uyuyorsa ve belgeleriniz hazır ise, gerekli belgeleri tamamladığınızı bildirerek konsulat.hannover@mfa.gov.tr adresinden randevu talep ediniz.

 • Yukarıdaki şartlarların yerine getirilememesi halinde, kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca, mahkemelerde yapılması gerekmektedir.


Pazartesi - Cuma

8:30 - 12:00

Vize: 9:00-13:00 (Tel:0511-7686533, in den Werktagen zwischen 14.30-16.30 Uhr erreichbar) Hukuk Danışmanlığı sadece Çarşamba günleri 09:00 - 12:00
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
10.4.2020 10.4.2020 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
13.4.2020 13.4.2020 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 1 Mayıs İşçi Bayramı
21.5.2020 21.5.2020 Dini Tatil - Hz.İsa'nın Göğe Yükselişi
1.6.2020 1.6.2020 Dini Tatil - Küçük Paskalya
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
3.10.2020 3.10.2020 AFC Milli Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
31.10.2020 31.10.2020 Reformasyon Günü
24.12.2020 24.12.2020 Noel Arefesi
25.12.2020 25.12.2020 Dini Tatil - 1. Noel Günü
26.12.2020 26.12.2020 Dini Tatil - 2. Noel Günü
31.12.2020 31.12.2020 Yılbaşı