Yerel noterde yapılmak istenen vekâletnamelerde dikkat edilmesi gereken hususlar neler olabilir?, 29.3.2018

- Tapuda işlem görecek vekâletnameler mutlaka noterin lisanında (Almanca)düzenlenmiş olmalıdır. (Vollmacht in beurkundeter Form)

- Vekâletnamede yapılacak işin niteliğine göre,verilecek yetkiler detaylı ve açık bir şekilde yazılmış olmalıdır.

- Vekâleti verenin yeni çekilmiş fotoğrafı vekâlete yapıştırılıp noterce mühürlenmelidir.

- Vekâleti verenin kimlik kartı, nüfus cüzdanı vekâlete eklenmeli ve noterce tasdik edilmelidir.

- Vekilin (vekâleti alan) kimlik bilgileri (ad-soyad, doğum tarihi), T.C. kimlik numarası vekâlete mutlaka yazdırılmalıdır.

- Noterin lisanını bilmeyenler yanlarında yeminli tercüman bulundurmalı ve noter tercümanın kimlik bilgilerini vekâlete yazıp, vekâlet metnine imzasını almalıdır.

- Okuryazar olmayanların, imza atamayanların işlemleri, tanıklığa engeli olmayan (vekâleti verenin kan ve sıhri hısımı olmayan)
iki okur-yazar tanık huzurunda yapılmalıdır. Tanıkların kimlik bilgileri ve adresleri vekâletnameye yazılmalıdır.

- Yaşlılar için (genellikle 65 yaş ve üzeri) düzenlenecek vekâletnamelere, ilgilinin (vekâlet veren) tam fiil ehliyeti (Vollgeschäftsfähig) olduğunu bildiren yeni tarihli doktor raporunun vekâletnameye eklenmesinde fayda bulunmaktadır.

- Yerel noterde vekâletname düzenlendikten sonra, mutlaka Mahkemeden ’’Apostille’ ’Tasdik Şerhi alınmalıdır.

- Apostille Tasdik Şerhi taşıyan belgeler, Türkiye’ de noterde tercüme edildikten sonra kullanılabilir. Tercüme Almanya’da Başkonsoloslukta yemin etmiş tercüman tarafından yapılmış ise tercümanın imza ve mührü Başkonsoloslukta tasdik edilmelidir.

- Tapu işlemleri için verilecek vekâletnameler, araç alım-satım vekâletnameleri, boşanma, tanıma-tenfiz, veli/vasi dava vekâletnamelerine mutlaka vekâlet verenin güncel fotoğrafı yapıştırılmalı ve noter tarafından mühürlenmelidir.

Not: Engelleri nedeniyle Başkonsolosluğa gelemeyenler dışındaki şahısların, Türkiye’de yapılacak işlerle ilgili olarak mümkün oldukça Başkonsolosluklarda vekâlet düzenletmeleri işlemlerin sıhhati açısından tavsiye edilir.

Pazartesi - Cuma

8:30 - 12:00

Vize: Çarşamba ve Perşembe, 8:30-12:00 (Tel:0511-7686533, in den Werktagen erreichbar)
30.3.2018 30.3.2018 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
2.4.2018 2.4.2018 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 1 Mayıs İşçi Bayramı
10.5.2018 10.5.2018 Dini Tatil - Hz.İsa'nın Göğe Yükselişi
21.5.2018 21.5.2018 Dini Tatil - Küçük Paskalya
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
3.10.2018 3.10.2018 AFC Milli Günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
31.10.2018 31.10.2018 Reformasyon Günü
24.12.2018 24.12.2018 Noel - Hz. İsa'nın Doğumu
25.12.2018 25.12.2018 Dini Tatil - 1. Noel Günü
26.12.2018 26.12.2018 Dini Tatil - 2. Noel Günü
31.12.2018 31.12.2018 Yılbaşı
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl