Başkonsolosluğumuza Kayıtlı Yeminli Tercümanlar Listesi, 24.8.2020

Başkonsolosluğumuza kayıtlı olan Yeminli Tercümanlar listesi ekte takdim edilmektedir.

Noterlik Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, Başkonsolosluğumuzda kayıtlı tüm tercümanların anılan Kanunun 75.maddesi gereğince Başkonsolosluğumuza şahsen gelerek yemin etmesi gerekmektedir.

Tercüman listesine yeniden kaydolmak istenmesi halinde ;

* Başkonsolosluğumuz görev bölgesindeki Mahkemelerden edinilen yeminli tercüman olarak tanındığınızı gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

* Nüfus cüzdanınızın aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

* Alman vatandaşlığına geçilmiş olması halinde Alman kimlik belgesinin aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

 • Bir adet vesikalık fotoğraf,
 • ve kullandığınız kaşeniz ile
  çalışma günleri içerisinde (8:30-12:00) Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • Türkiye’de kullanılacak belgeler için

  BİLGİ NOTU:

  -Tercüme edilmiş belgenin her sayfasında tercümanın kendisine ait imza ve mührü bulunmalıdır.

  (çeviri üzerinde başkaca herhangi bir tercüme bürosuna ait kaşe, mühür vs. bulunmamalıdır.)

  -Tercümenin ’’Almanca aslına (veya fotokopisine) anlam bakımından uygunluğu onaylanır.’’

  şeklinde tercümenin sonunda açıklama olmalıdır.

  -Orijinal metinle yapılan çeviri, çeviri üste gelecek şekilde birleştirilir ve onaylanır.

  -Tercüme en az iki nüsha düzenlenmelidir.Nüshalardan birine orijinal metin, diğerine ise

  metnin fotokopisi eklenmelidir.

  -Özellikle mahkeme (kesinleşmiş), noter evrakı orijinal ve ’’Apostille’’ şerhini taşımalıdır.

  (Niteliği itibarıyla tapu müdürlüklerinde yapılması gerekli işlemlerle ilgili olarak yabancı ülke noterleri tarafından

  düzenlenen belgelerin tercüme tasdik işlemi yapılmamaktadır.)

  -Tercümelerde Türkçe yazı karakterleri kullanılmalıdır. (Ç, Ğ, Ş, gibi)

  -Adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerinde olabilecek değişiklikler ivedi olarak bildirilmelidir.

  İlgili Dosyalar

  Güncel TERCÜMAN Listesi - 07.08.2020.pdf

  Pazartesi - Cuma

  8:30 - 12:00

  Vize: 9:00-13:00 (Tel:0511-7686533, in den Werktagen zwischen 14.30-16.30 Uhr erreichbar) Hukuk Danışmanlığı sadece Çarşamba günleri 09:00 - 12:00
  1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
  10.4.2020 10.4.2020 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
  13.4.2020 13.4.2020 Dini Tatil - Paskalya
  1.5.2020 1.5.2020 1 Mayıs İşçi Bayramı
  21.5.2020 21.5.2020 Dini Tatil - Hz.İsa'nın Göğe Yükselişi
  1.6.2020 1.6.2020 Dini Tatil - Küçük Paskalya
  31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
  3.10.2020 3.10.2020 AFC Milli Günü
  29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
  31.10.2020 31.10.2020 Reformasyon Günü
  24.12.2020 24.12.2020 Noel Arefesi
  25.12.2020 25.12.2020 Dini Tatil - 1. Noel Günü
  26.12.2020 26.12.2020 Dini Tatil - 2. Noel Günü
  31.12.2020 31.12.2020 Yılbaşı