Ekonomi Müşavirliği Sekreter Alımı Duyurusu

Berlin Büyükelçiliği 18.12.2015

Sekreter Alımı Duyurusu


Berlin Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği ofisinde istihdam edilmek üzere sınavla SEKRETER alınacaktır. Sekreterin görevleri temel olarak, telefon, fax, bilgisayar, e-mail ve diğer araçlarla Müşavirliğin dahili ve harici irtibatını sağlamak, randevuları düzenlemek, talimata uygun olarak Almanca-Türkçe yazılar hazırlamak, dokümantasyon yapmak, ziyaret ve iş görüşmesi yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak ve Müşavirliğimizin görev alanına giren konularda raporların hazırlanmasında, firmalardan gelen talepler doğrultusunda görev alanımıza giren konularda bilgilendirilmesinde, yerel kurumlarla kurulacak ilişkilerde, yazışmalarda ve ofis ile ilgili işlerin yürütülmesinde Ekonomi Müşavirine yardım etmek, ayrıca Ekonomi Müşaviri tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Başvuru sonrasında nitelikleri uygun bulunan adaylara sınav günü bilahare bildirilecek olup sınav sözlü olarak gerçekleştirecektir.

A- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

İlanda belirtilen niteliklere haiz olan ve Sekreter olarak Müşavirliğimizde istihdam edilmek isteyen adayların dilekçe ve eki aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 21/12/2015 - 08/01/2016 tarihleri arasında,

Botschaft Der Republik Türkei,

Wirtschaftsabteilung,

Tiergartenstr. 19-21, 10785 Berlin

adresine posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Müşavirliğimiz sorumlu değildir.

Başvuru öncesi veya esnasında ön görüşme yapmak veya bilgi almak isteyen adayların hmberlin@hazine.gov.tr adresine e-posta göndermek veya 030 - 27585115 numaralı telefonu aramak suretiyle randevu almaları gerekmektedir.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi

2. Özgeçmiş - CV (Türkçe ve Almanca)

3. Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile işlem görmüş sayfalarının fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının (Diğer ülke vatandaşları için geçerli kimlik kartı) arkalı önlü fotokopisi,

5. Diploma/Mezuniyet belgesi örneği ve Türkçe tercümesi

6. 1 adet Fotoğraf

7. Varsa referans mektubu veya aday hakkında bilgi alınabilecek 2 kişinin irtibat bilgileri

8. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge fotokopisi

C- ARANACAK ŞARTLAR

1. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak (ABITUR, FACHABITUR v.b.), Lisans veya yüksek lisans tercih edilebilir.

2. Çok iyi derecede Almanca (tercihen ikinci yabancı dil olarak İngilizce bilmek) ve Türkçe bilmek; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar için Almanca dilini bildiğini belgelemek. (Lise ve/veya üniversite öğrenimini Almanca dilinde tamamlayanlar için dil belgesi aranmayacaktır.)

3. Bilgisayar ve özellikle ofis programları kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

4. Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

5. Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ve çalışma iznine sahip olmak.

6. Türk uyruklu erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya yapmış sayılmak.

7. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

8. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak,

9. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazanan adaydan istenecektir)

D- SINAV:

Sözlü sınavda adaylara, Almanca, Türkçe bilgisinin yanı sıra genel kültür, F.Almanya kamu kurumları ve genel ekonomi ile ilgili konularda sorular yöneltilecektir.

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sınav; “Botschaft der Republik Türkei, Tiergartenstrasse 19-21, 10785 Berlin” adresinde gerçekleştirilecek olup, sınav tarihi adaylara bilahare bildirilecektir.

Saygıyla duyurulur.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

8:30 - 12:00

1.1.2021 1.1.2021 Yeni Yıl
2.4.2021 2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
4.4.2021 4.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2021 1.5.2021 1 Mayıs İşçi Bayramı
13.5.2021 13.5.2021 Dini Tatil - Hz.İsa'nın Göğe Yükselişi
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı
24.5.2021 24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı
3.10.2021 3.10.2021 AFC Milli Günü
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
31.10.2021 31.10.2021 Reformasyon Günü
24.12.2021 24.12.2021 Noel Arefesi
25.12.2021 25.12.2021 Dini Tatil - 1. Noel Günü
26.12.2021 26.12.2021 Dini Tatil - 2. Noel Günü
31.12.2021 31.12.2021 Yılbaşı