Kadın-erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu

Hannover Başkonsolosluğu 26.03.2009

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere bir "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" kurulmasına yönelik 25 Şubat 209 tarihinde kabul edilen 5840 sayılı Kanun, 24 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun, Anayasamızın kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu ve devletin de bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü bulunduğunu vaz'eden 10 uncu maddesinin en geniş, kapsamlı ve etkin bir şekilde geçerli kılınmasına yönelik olarak son dönemde ivme verilmiş bulunan ve Medeni Kanunumuz ile Ceza Kanunumuzun da gözden geçirilmesini kapsayan reform sürecinde önemli bir aşamayı teşkil etmektedir.

TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve tekliflerini ve kanun hükmündeki kararnameleri kadın-erkek eşitliği ilkeleri yönünden incelemek, kadın hakları ile kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak diğer ülkelerdeki ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, kadın-erkek eşitliğinin ihlaline ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek gibi hususlar, yeni kurulmuş olan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun başlıca görev ve yetkileri arasında yer almaktadır.

Pazartesi - Cuma

8:30 - 12:00

Vize: 9:00-13:00 (Tel:0511-7686533, in den Werktagen zwischen 14.30-16.30 Uhr erreichbar) Hukuk Danışmanlığı sadece Çarşamba günleri 09:00 - 12:00
24.12.2019 24.12.2019 Noel - Hz. İsa'nın Doğumu
25.12.2019 25.12.2019 Dini Tatil - 1. Noel Günü
26.12.2019 26.12.2019 Dini Tatil - 2. Noel Günü
31.12.2019 31.12.2019 Yılbaşı
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
10.4.2020 10.4.2020 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
13.4.2020 13.4.2020 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 1 Mayıs İşçi Bayramı
21.5.2020 21.5.2020 Dini Tatil - Hz.İsa'nın Göğe Yükselişi
1.6.2020 1.6.2020 Dini Tatil - Küçük Paskalya
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
3.10.2020 3.10.2020 AFC Milli Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
31.10.2020 31.10.2020 Reformasyon Günü