Kadın-erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu

Hannover Başkonsolosluğu 26.03.2009

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere bir "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" kurulmasına yönelik 25 Şubat 209 tarihinde kabul edilen 5840 sayılı Kanun, 24 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun, Anayasamızın kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu ve devletin de bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü bulunduğunu vaz'eden 10 uncu maddesinin en geniş, kapsamlı ve etkin bir şekilde geçerli kılınmasına yönelik olarak son dönemde ivme verilmiş bulunan ve Medeni Kanunumuz ile Ceza Kanunumuzun da gözden geçirilmesini kapsayan reform sürecinde önemli bir aşamayı teşkil etmektedir.

TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve tekliflerini ve kanun hükmündeki kararnameleri kadın-erkek eşitliği ilkeleri yönünden incelemek, kadın hakları ile kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak diğer ülkelerdeki ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, kadın-erkek eşitliğinin ihlaline ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek gibi hususlar, yeni kurulmuş olan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun başlıca görev ve yetkileri arasında yer almaktadır.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

8:30 - 12:00

1.1.2021 1.1.2021 Yeni Yıl
2.4.2021 2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
4.4.2021 4.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2021 1.5.2021 1 Mayıs İşçi Bayramı
13.5.2021 13.5.2021 Dini Tatil - Hz.İsa'nın Göğe Yükselişi
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı
24.5.2021 24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı
3.10.2021 3.10.2021 AFC Milli Günü
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
31.10.2021 31.10.2021 Reformasyon Günü
24.12.2021 24.12.2021 Noel Arefesi
25.12.2021 25.12.2021 Dini Tatil - 1. Noel Günü
26.12.2021 26.12.2021 Dini Tatil - 2. Noel Günü
31.12.2021 31.12.2021 Yılbaşı